नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय


गुनासोको स्थिति थाहा पाउन बिस्तृतमा उल्लेख गर्नुहोस्

गुनासोको संकेत