नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय
महालेखा नियन्त्रक कार्यालय


प्रयोगकर्ता मार्गदर्शन

प्रयोगकर्ताको सहायताको लागी युजर म्यानुअल तयार पारिएको छ, त्यसको लागि तल दिइएको डाउनलोड गर्नुहोस मा थिच्नुहोस |

 

 

डाउनलोड गर्नुहोस